Kamil

Sebastian

E-mail

Wycena

Nadzór nad bezpieczeństwem pożarowym obiektu

Zadbaliśmy o bezpieczeństwo pożarowe obiektu:

- przeprowadziliśmy coroczny przegląd sprzętu ppoż.

- uzupełniliśmy brakujący sprzęt ppoż.

- oznakowaliśmy sprzęt ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami

- opracowaliśmy Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego

 

Zapewnimy profesjonalny nadzór nad bezpieczeństwem pożarowym Państwa budynków.

Zapraszamy do współpracy!