Kamil

Sebastian

E-mail

Wycena

Aktualności

21 marca 2023

Nadzór nad bezpieczeństwem pożarowym obiektu

Stały nadzór ppoż. nad obiektami pomaga właścicielom zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa dla ich użytkowników oraz znajdującego się w nich mienia.

12 stycznia 2023

Szkolenie ppoż. dla personelu sklepu Action w Końskich

Szkolenia ppoż. mają na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz świadomości osób w zakresie zachowania się w sytuacjach zagrożenia pożarowego.

12 stycznia 2023

Kontrolki przeglądu sprzętu ppoż.

Kontrolki potwierdzają wykonanie przeglądu sprzętu ppoż. i stanowią ewidencję ważności przeprowadzonego serwisu.