Kamil

Sebastian

E-mail

Wycena

Szkolenie ppoż. dla personelu sklepu Action w Końskich

Przeprowadziliśmy szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla personelu sklepu Action w Końskich.

Podczas szkolenia :

- zapoznaliśmy uczestników  z przepisami prawnymi z przedmiotowej tematyki

- wskazaliśmy właściwe sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru

- omówiliśmy obsługę podręcznego sprzętu gaśniczego

- przedstawiliśmy zasady bezpiecznej ewakuacji

Dodatkowo zapoznaliśmy uczestników z zagrożeniami pożarowymi, jakie mogą wystąpić w budynku oraz sprawdziliśmy u wybranych osób umiejętność obsługi hydrantu wewnętrznego. Wszyscy zaliczyli test na 5!