Kamil

Sebastian

E-mail

Wycena

Przegląd i konserwacja gaśnic

Przegląd i konserwacja gaśnic

Gaśnice stanowią podstawowe wyposażenie przeciwpożarowe budynków oraz samochodów. Urządzenia te są niezwykle skuteczne w walce z pożarami w początkowej fazie ich rozwoju.

Gaśnice należy poddawać przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z wytycznymi określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic. Przeglądy te powinny być przeprowadzane zgodnie z instrukcją ustaloną przez producenta, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

Przegląd gaśnic przeprowadzany jest bezpośrednio u klienta. W przypadku, gdy wymagana będzie konserwacja, remont lub uzupełnienie środka gaśniczego zabieramy gaśnice do serwisu, pozostawiając zastępcze.

Po wykonanym przeglądzie sporządzamy protokół, który zawiera wszystkie niezbędne informacje.

Gaśnica

Wyposażenie budynków w gaśnice

Firma Ognioodporni świadczy również usługę dotyczącą wyposażenia budynków w gaśnice. Posiadamy uprawnienia oraz doświadczenie niezbędne do właściwego doboru oraz rozmieszczenia sprzętu przeciwpożarowego.

Przegląd techniczny gaśnicy

Przegląd techniczny

Podczas przeglądu:

  • oznakowanie gaśnicy, które pozwala na szybką lokalizację urządzenia
  • odpowiedni dostęp do gaśnicy (czy nie jest zastawiona)
  • poprawność rozmieszczenia
  • stan techniczny gaśnicy (uszkodzenia mechaniczne, stan plomb i zawleczek, korozja)
  • stan węża i prądownicy
  • wskaźnik ciśnienia (jeśli obecny)
  • termin legalizacji zbiornika
  • termin ważności proszku gaśniczego
  • ilość środka gaśniczego w gaśnicach śniegowych
  • ważność legalizacji UDT

Sprawdzona sprawna gaśnica oznaczona zostaje przez nas kontrolką zawierającą datę przeglądu oraz datę kolejnego przeglądu.