Kamil

Sebastian

E-mail

Wycena

Szkolenia PPOŻ i BHP

Szkolenia przeciwpożarowe (PPOŻ)

Obowiązek prowadzenia szkoleń przeciwpożarowych wynika bezpośrednio z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej. Szkolenia ppoż. mają na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz świadomości osób w zakresie zachowania się w sytuacjach zagrożenia pożarowego.

Szkolenia przeciwpożarowe prowadzone przez naszą firmę nie ograniczają się wyłącznie do suchej teorii. Podstawy teoretyczne są oczywiście bardzo ważne jednak przede wszystkim stawiamy na praktykę.

Naszym celem jest dokładne zapoznanie uczestników z budynkiem oraz zagrożeniami pożarowymi, jakie mogą w nim wystąpić. Podczas szkolenia przedstawiamy zasady bezpiecznej ewakuacji oraz zapoznajemy osoby z obsługą podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnic oraz hydrantów wewnętrznych), w jaki został wyposażony obiekt.

PPOŻ

Nasz zespół tworzą inżynierowie bezpieczeństwa pożarowego ale przede wszystkim zawodowi strażacy

Zdobyte doświadczenie podczas udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych pozwala przekazać uczestnikom naszego szkolenia niezbędną wiedzę popartą przykładami z codziennej służby.

BHP

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zagwarantowanie pracownikom bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy. Dlatego pracodawca musi zarówno stworzyć odpowiednie warunki pracy, jak i zapewnić niezbędne szkolenia z zakresu BHP.

Nasza firma oferuje:

  • szkolenia wstępne BHP (dla nowych pracowników)
  • szkolenia okresowe BHP dla pracowników zajmujących stanowiska: robotnicze, inżynieryjno-techniczne i administracyjno-biurowe oraz dla pracodawców i kadry kierowniczej

Częstotliwość szkoleń okresowych zależy od warunków w jakich wykonywana jest praca, mogą to odbywać się w cyklu rocznym lub nawet co 6 lat.

Pamiętaj!

Szkolenie rozwija wiedzę ale również buduje świadomość!