USŁUGI BHP I PPOŻ.

USŁUGI BHP I PPOŻ.

Nasza kadra składa się z osób wykształconych w kierunku inżynierii bezpieczeństwa pożarowego i BHP, zaangażowanych w swoją pracę oraz ciągle poszerzających wiedzę techniczną. Współpracujemy z rzeczoznawcami do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, Państwową Strażą Pożarną oraz producentami sprzętu specjalistycznego, realizując wspólną misję promowania profilaktyki BHP i PPOŻ.

Zapraszamy do współpracy!